Bộ preset chọn lọc này bao gồm:

400 Preset cho lightroom và camera raw

52 Lightroom Brushes

70 Mobile Presets

FREE BONUS –Sepia LR Presets (60 Presets)

• Compatible with all Lightroom versions: Lightroom Mobile, Lightroom 4, 5, 6 and CC

• One click fully-automated Lightroom Presets

• Fully adjustable Lightroom Presets

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates

TẢI VỀ: LINK GG DRIVE (pass: nhiepanhdanang.com)

Like và share để ủng hộ trang
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Có thật nhiều thứ đam mê nhưng phần lớn trong đó là đam mê không mang lại kinh tế, nhưng đam mê mà biết sao được cứ thế mà mê và làm thôi. Bạn có thể giống tôi hoặc nghĩ hoàn toàn khác vì đó là bạn và hãy làm theo cách của riêng bạn. Mọi kiến thức tôi học được là để chia sẽ, chia sẽ cùng mọi người tôi được nhiều hơn, học được thêm những gì bản thân còn thiếu và đang tìm kiếm nó. Phone: 0904442330 [Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện]
Close