Bộ preset chọn lọc này bao gồm:

400 Preset cho lightroom và camera raw

52 Lightroom Brushes

70 Mobile Presets

FREE BONUS –Sepia LR Presets (60 Presets)

• Compatible with all Lightroom versions: Lightroom Mobile, Lightroom 4, 5, 6 and CC

• One click fully-automated Lightroom Presets

• Fully adjustable Lightroom Presets

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates

TẢI VỀ: LINK GG DRIVE (pass: nhiepanhdanang.com)

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close