Mở stock ra​

stock

Nhân đôi layer gốc (Ctrl+J) và chuyển chế độ hòa trộn thành softlight.​
Tiếp đó tổng hợp lại trên 1 layer mới (Ctr-Shift-Alt-E)​
Qua bảng Chanel, chọn kênh Green nhấn Ctrl-A rồi Ctrl-C.​
Tiếp đó chọn kênh Blue rồi ấn Ctrl V.​
Nhấn Ctrl-D để bỏ chọn rồi quay lại bảng layer​
Bây giờ trên layer đang chọn chỉnh opacity về còn 50%​
Tiếp đó lại tổng hợp mọi thứ trên 1 layer mới.​
Imgae/Mode/Lab color để chuyển chế độ màu qua chế độ màu Lab.​
Nhớ đừng chọn là Flatten nhé nếu không pts sẽ gộp các layer lại thành 1 layer thôi.​
Tiếp tục qua bản Chanel chọn kênh a rồi cũng nhấn Ctrl-A, Ctrl-C và qua kênh b nhấn Ctrl-V
Bỏ vùng chọn bằng Ctrl D rồi lại quay về bảng layer​
Tại đây giảm opacity của layer về còn 80%​
Sau đó Ctrl-Alt-Shift-E
Image/Mode/RGB Color để chuyển về hệ RGB
Bây giờ tạo một lớp selective color​

Đến đây các bạn sẽ được như sau​

Tiếp đó tổng hợp lại trên 1 layer mới bằng tổ hợp phím quen thuộc. Dùng topaz để chỉnh màu mượt hơn​

Tiếp đó dùng neat image làm mịn hình theo ý thích của các bạn​
Như vậy là được rồi.​
Chỉ cần thêm brush hoặc text hoặc dùng topaz tiếp để ra được màu các bạn thích hơn :D​
Và đây là kết quả của mình​ :D​

Link down Topaz Adjust : https://drive.google.com/file/d/0B-n8BHBhHTKKNUlaeVdqZVpEMDg/view?usp=sharing

Neat image: https://drive.google.com/file/d/0B-n8BHBhHTKKc3VydWlfa2xwNTg/view?usp=sharing

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close