Link tải bản cập nhật Camera Raw 13.4 mới nhất ở cuối bài, bổ sung đầy đủ profile còn thiếu để đọc các file raw định dạng mới mà bản cũ không thể mở được

Trước khi cài đặt tắt tất cả ứng dụng của adobe đang chạy

How to install Camera Raw plug-in

Download the appropriate file below, and then follow these instructions:

Windows

  1. Quit all Adobe applications.
  2. Double-click the downloaded .zip file to unzip it. Windows might unzip the file for you.
  3. Double-click the resulting .exe file to start the installer.
  4. Follow the onscreen instructions.
  5. Restart your Adobe applications.

macOS

  1. Quit all Adobe applications.
  2. Click the downloaded .dmg file. In case of Camera Raw 10.5, double-click the .zip file to unzip it.
  3. Double-click the .pkg file to start the installer.
  4. Follow the onscreen instructions.
  5. Restart your Adobe applications.

Windows

macOS

Like và share để ủng hộ trang
Công Đình Photo

Công Đình Photo

Có thật nhiều thứ đam mê nhưng phần lớn trong đó là đam mê không mang lại kinh tế, nhưng đam mê mà biết sao được cứ thế mà mê và làm thôi. Bạn có thể giống tôi hoặc nghĩ hoàn toàn khác vì đó là bạn và hãy làm theo cách của riêng bạn. Mọi kiến thức tôi học được là để chia sẽ, chia sẽ cùng mọi người tôi được nhiều hơn, học được thêm những gì bản thân còn thiếu và đang tìm kiếm nó. Phone: 0904442330 [Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện]
Close
Close

Social

Liên hệ QC: 079.46.333.49