Link tải bản cập nhật Camera Raw 13.4 mới nhất ở cuối bài, bổ sung đầy đủ profile còn thiếu để đọc các file raw định dạng mới mà bản cũ không thể mở được

Trước khi cài đặt tắt tất cả ứng dụng của adobe đang chạy

How to install Camera Raw plug-in

Download the appropriate file below, and then follow these instructions:

Windows

  1. Quit all Adobe applications.
  2. Double-click the downloaded .zip file to unzip it. Windows might unzip the file for you.
  3. Double-click the resulting .exe file to start the installer.
  4. Follow the onscreen instructions.
  5. Restart your Adobe applications.

macOS

  1. Quit all Adobe applications.
  2. Click the downloaded .dmg file. In case of Camera Raw 10.5, double-click the .zip file to unzip it.
  3. Double-click the .pkg file to start the installer.
  4. Follow the onscreen instructions.
  5. Restart your Adobe applications.

Windows

macOS

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close