[CNNA] Ảnh phong cảnh thiên nhiên

Chia sẻ bài viết này

Ghi lại cảnh thiên nhiên mà trong đó (nếu có con người) không chiếm diện tích lớn trong khuôn hình.

Ảnh Phong cảnh qua “cái tôi” của tác giá bao giờ cũng mang một ý nghĩa, mục đích nhất định về nội dung.

Một tác phẩm ảnh phong cảnh thành công là thể hiện được bản chất đặc trưng của cảnh đó mà không một nơi nào có.

Thành công của một tác phẩm ảnh phong cảnh, ngoài nội dung tư tưởng, ảnh phải mang được cái “hồn” đất nước. Đó chính là dấu ấn chủ quan, cái riêng của nhà nhiếp ảnh. Về hình thức có bố cục độc đáo, mới lạ, ánh sáng tuyệt vời.

Các loại ảnh phong cảnh:

– Phong cảnh thiên nhiên, đất nước

– Phong cảnh thiên nhiên hoang dã

– Phong cảnh công nghiệp

– Phong cảnh nông nghiệp

– Phong cảnh kiến trúc

– Phong cảnh du lịch, di sản văn hóa, di sản tự nhiên…

Ảnh phong cảnh, đặc biệt là phong cảnh du lịch, các di sản văn hóa, di sản tự nhiên, thiên nhiên hoang dã… đòi hỏi tính khách quan một cách tuyệt đối, không được thêm bớt, tô vẽ làm sai sự thật vón có của nó.

Các bình luận

Bình luận

[CNNA] Ảnh phong cảnh thiên nhiên
5 (1) vote