[CNNA] Tốc độ màn trập (SHUTTER SPEED)

Chia sẻ bài viết này

Cái mà chúng ta thường gọi là tốc độ chụp, chúng ta thường chọn là 30s, 15s, 1s, 1/30, …1/4000s chính là thời gian phơi sáng là exposure time.

Tốc độ càng thấp ánh sáng vào càng nhiều ánh sáng hơn và ngược lại.

Quan sát hình trên ta sẽ thấy rằng: Chụp ở tốc độ càng thấp thì ảnh sẽ càng sáng hơn, nhưng hình ảnh dễ bị mờ vì chuyển động của đối tượng chụp, do đó tối thiểu chụp ở tốc độ bao nhiêu thùy thuộc rất nhiều yếu tố như: Khẩu độ, iso, tiêu cự nào? có chân máy hay không?

Các bình luận

Bình luận

[CNNA] Tốc độ màn trập (SHUTTER SPEED)
5 (1) vote