Gửi bài viết

Bài viết sẽ được duyệt bởi ban quản trị trước khi được xuất bản, bài viết sẻ bị từ chối nếu có hình ảnh hoặc nội dung dung tục, chống phá nhà nước, ăn cắp bản quyền, cố ý phá hoại người khác.

Chủ đề bài viết bao gồm: Thiên nhiên, du lịch, địa điểm, ảnh dự thi, show thời trang, model, chia sẻ cách làm đẹp makeup, cách chỉnh sửa hình ảnh.

Bài gửi bao gồm những nội dung sau:

  1. Tiêu đề bài viết
  2. Nội dung (Có chú thích tên hình để ban quản trị đặt hình đúng ý bài viết)
  3. Hình ảnh: đính kèm trong email
  4. Tên tác giả, số điện thoại.

Vui lòng gửi bài viết về email: congdinhqn@gmail.com

Rất mong nhận được nhiều bài viết hay

Close