Features:

 • 100 Premium Lightroom Presets
 • Professional effect
 • Easy to use
 • Fast rendering
 • Compatible with Adobe Lightroom 4 and/or higher versions
 • Works with RAW, JPG, TIFF & DNG
 • Use high resolution photos for the best result

Product Bundle:

 • 10 Wedding Lightroom Presets :  7gQBe3
 • 10 Traveller Lightroom Presets :  6gkz6O
 • 10 VSCO Matte Lightroom Presets :  VPlDyr
 • 10 Food Lightroom Presets :  QP73Ko
 • 10 Interior Lightroom Presets :  J2pkAw
 • 10 Matte Lightroom Presets :  EXrybE
 • 10 Portrait Matte Lightroom Presets :  5gx6bE
 • 10 Wedding Lightroom Presets :  0G5Mal
 • 10 Food Lightroom Presets :  O96o0V
 • 10 Wedding Lightroom Presets :  0Gxg8b

LINK TẢI: GG DRIVE (pass giải nén: nhiepanhdanang.com)

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close