Tóm tắt các điều kiện, tiêu chuẩn, cách tính điểm theo Quy chế kết nạp hội viên ban hành theo Quyết định số: 18/QC-HNA ngày 10/12/2018 của BCH Hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng.

I. Tiêu chuẩn:

1. Là công dân Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật trong Tp. Đà Nẵng, bao gồm: sáng tác, lý luận, phê bình, giảng dạy …, có tinh thần yêu nước, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết xây dựng Hội; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn gia nhập Hội.

2. Người sáng tác ảnh có tích lũy ít nhất 15 điểm, và có ít nhất 01 tác phẩm Triển lãm thi ảnh Nghệ thuật do Tp. Đà Nẵng tổ chức (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức)

3. Đối với người làm công tác lý luận phê bình phải có ít nhất 05 bài viết có chất lượng về nghề nghiệp Nhiếp ảnh được công bố trên các phương tiện đại chúng hoặc Báo, Tạp chí xuất bản.

II. Cách tính điểm:

Cấp tổ chứcVàng(Nhất)Bạc(Nhì)Đồng(Ba)Khuyến khích(Bằng danh dự)Trưng bày triển lãm
1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức108642
Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Tp. Đà Nẵng bảo trợ75321
3. Triển lãm cá nhân được Hội bảo trợ (được xem như một công trình nhiếp ảnh)10
4. Cuộc thi ảnh cấp khu vực, bộ, nghành TW được tính điểm theo quy chế của VAPA1210864
5. Cuộc thi ảnh cấp quốc gia, quốc tế được tính điểm theo quy chế của VAPA15131086

(Xoay ngang màn hình để xem bảng điểm rõ hơn)

III. Ghi chú:

Mỗi tác phẩm ảnh đơn, ảnh bộ chỉ được tính điểm cho 1 lần cho số điểm cao nhất.

Các giấy chứng nhận giải/Triển lãm chỉ photocopy không cần công chứng

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close