Cách thay đổi ngôn ngữ photoshop đang sử dụng thành tiếng việt, đây là cách việt hóa cho các bản Photoshop CS6, CC+ 2021

Các bạn vào thư mục như đường dẫn bên dưới, chọn đúng bản photoshop đang sử dụng, ở đây mình sử dụng bản cc 2021 sẽ giống đường dẫn phía dưới

[C:>Program Files>Adobe>Adobe Photoshop 2021>Locales>en_US>Support Files]

Tiếp theo tải file việt hóa Photoshop 2021: https://drive.google.com/file/d/1EeBL3iiAivP_4XR5Bk9M_2Q0tb-Fg5RK/view?usp=sharing

Copy file .dat vừa tải về dán vào thư mục với đường dẫn trên

  • Đổi tên tw10428_Photoshop_en_US.dat thành tw10428_Photoshop_en_US.dat.off
  • Đổi tên tw10428.dat vừa copy thành tw10428_Photoshop_en_US.dat
Đổi tên file để việt hóa

Ok vậy là xong mở PTS lên xem kết quả

Công Đình

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close