Tầm nhìn và định hướng

Về tầm nhìn

Nhiếp ảnh Đà Nẵng sẽ và luôn là nơi chia sẽ kiến thức nhiếp ảnh với những thông tin bổ ích được chất lọc từ nhiều nguồn tư liệu khắp nơi.

Để trở thành một nơi dành cho tất cả mọi người yêu nhiếp ảnh tìm được thông tin và kiến thức chính xác và đáng giá nhất

Là nơi tôn vinh những NAG, NSNA, tài năng nhiếp ảnh trong nước và thế giới

Là nơi giới thiệu ảnh nghệ thuật, ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng nói riêng và trên mọi miền tổ quốc nói chung

Là nơi quảng bá hình ảnh có trách nhiệm vì cộng đồng thành phố Đà Nẵng

Về định hướng

Luôn mong muốn sẽ trở thành một trang tin điện tử chuyên về lĩnh vực nhiếp ảnh của Đà Nẵng

Và định hướng phát triển trong nhiều năm tới là trở thành chuyên trang tạp chí điện tử lĩnh vực nhiếp ảnh

Xuyên suốt quá trình hoạt động mong muốn gặp gỡ cơ quan, cá nhân am hiểu lĩnh vực nhiếp ảnh, muốn đầu tư và phát triển. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chờ đợi cơ hội được hợp tác lâu dài như vậy.

Mong muốn nhận được quan tâm của quỹ đầu tư, hay cá nhân cùng hướng đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến rộng rãi cộng đồng khắp nơi

Đà Nẵng 10.2021

Công Đình

Close