Thời hạn nộp ảnh các cuộc thi ảnh

Thời hạn nộp ảnh

Thời hạn nộp ảnh các cuộc thi ảnh các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế

Nhiếp ảnh Đà Nẵng sẽ liên tục cập nhật thời hạn các cuộc thi ảnh để các nhiếp ảnh gia dể dàng theo dõi và thuận tiện sắp xếp thời gian để gửi ảnh dự thi.

TRONG NƯỚC THỜI GIAN CÒN LẠI
LINK THỂ LỆ
Thể lệ Cuộc thi ảnh chủ đề “Khoảnh khắc ấn tượng”
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-chu-de-khoanh-khac-an-tuong.html
Cuộc thi ảnh về chống Covid-19
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-ve-chong-covid-19.html
Cuộc thi ảnh thiêng liêng cờ Tổ Quốc
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc.html
QUỐC TẾ THỜI GIAN CÒN LẠI LINK THỂ LỆ
Thể lệ cuộc thi DPW SBM Circuit 2022
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-dpw-sbm-circuit-2022.html
Thể lệ Cuộc thi ảnh quốc tế PACAYA 2022
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-quoc-te-pacaya-2022.html
Thể lệ cuộc thi ảnh quốc tế Georgia Photo Salon 2022
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-quoc-te-georgia-photo-salon-2022.html

Công Đình

Close