Thời hạn nộp ảnh các cuộc thi ảnh

CÁC CUỘC THI ẢNH ĐANG TỔ CHỨC

Nhiếp ảnh Đà Nẵng sẽ liên tục cập nhật thời hạn các cuộc thi ảnh để các nhiếp ảnh gia dể dàng theo dõi và thuận tiện sắp xếp thời gian để gửi ảnh dự thi.

Những thời hạn các cuộc thi ảnh nào đã hết thì ô đó sẽ trống, những cuộc thi nào còn nhận tác phẩm thì ô thời gian sẽ hiển thị.

TRONG NƯỚCTHỜI GIAN CÒN LẠI
LINK THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh Việt Nam sẽ chiến thắng
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-viet-nam-se-chien-thang.html
Cuộc thi ảnh thiêng liêng cờ Tổ Quốc
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc.html
Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần 1
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-va-trien-lam-anh-di-san-van-hoa-toan-quoc-lan-1.html
Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương 2021
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-va-trien-lam-anh-nghe-thuat-cap-quoc-gia-ve-de-tai-bien-dao-que-huong-2021.html
Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 82 tại Nhật Bản
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-quoc-te-lan-thu-82-tai-nhat-ban.html
Cuộc thi ảnh quốc tế Princess 2021 tại BULGARIA
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-quoc-te-princess-2021-tai-bulgaria.html
Cuộc thi ảnh quốc tế Grand Photo salon Bosnia 2021
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-quoc-te-grand-photo-salon-bosnia-2021.html
Cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế lần 1 tại TP HCM
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te-lan-1-tai-tp-hcm.html
Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp Du lịch Bát Xát
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-ve-dep-du-lich-bat-xat.html
Thi ảnh online ‘Gia đình trẻ hạnh phúc’
https://nhiepanhdanang.com/thi-anh-online-gia-dinh-tre-hanh-phuc.html
Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 51 – “Hà Nội tôi yêu -Niềm tin chiến thắng”
https://nhiepanhdanang.com/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-ha-noi-lan-thu-51-ha-noi-toi-yeu-niem-tin-chien-thang.html
Phát động Cuộc thi ảnh “Sắc xanh tình nguyện”
https://nhiepanhdanang.com/phat-dong-cuoc-thi-anh-sac-xanh-tinh-nguyen.html
Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần 11
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te-lan-thu-11-tai-viet-nam.html
Cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động” lần 3 với nhiều giải thưởng hấp dẫn
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-net-dep-lao-dong-lan-3-voi-nhieu-giai-thuong-hap-dan.html
Thể lệ cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-net-dep-can-bo-cong-chuc-nganh-kiem-sat.html
Phát động cuộc thi ảnh ‘Câu chuyện rác nhựa’
https://nhiepanhdanang.com/phat-dong-cuoc-thi-anh-cau-chuyen-rac-nhua.html
Cuộc thi ảnh “Xuân tin yêu 2021” Báo Dân Trí
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-xuan-tin-yeu-2021-bao-dan-tri.html
Cuộc thi ảnh toàn cầu “A Year of Colors” ViewSonic
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-toan-cau-a-year-of-colors-viewsonic.html
QUỐC TẾTHỜI GIAN CÒN LẠILINK THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh quốc tế MALTA 2020/21
https://nhiepanhdanang.com/cuoc-thi-anh-quoc-te-malta-2020-21.html
Cuộc thi ảnh EIRE EXHIBITION lần thứ 7 năm 2021 tại Ireland
https://nhiepanhdanang.com/the-le-cuoc-thi-anh-eire-exhibition-lan-thu-7-nam-2021-tai-ireland.html

Công Đình

Close