Filter

Kính lọc dành cho máy ảnh chuyên dụng để tối ưu màu sắc, tương phản, phơi sáng.