Thể loại hình

Là chủ đề cho bộ ảnh chụp được tác giả đề cập trong nội dung của bộ ảnh của tác giả.