Máy compact

Là máy ảnh kích thước nhỏ gọn bỏ vừa túi áo hay túi xách mà máy ảnh compact có thể được mang theo tới mọi nơi. Trọng lượng nhẹ nhàng của máy cũng dễ cho bạn cầm máy khi chụp đỡ bị rung tay, có thể sử dụng trong hầu hết mọi hoàn cảnh chụp