Đà Nẵng chỉ cho phép chụp ảnh tại khu vực ghềnh đá Nam Ô

Chia sẻ bài viết này
Ảnh ghềnh đá Nam Ô

 

Các bình luận

Bình luận

Đánh giá bài viết