Cùng tìm hiểu các chế độ đo sáng trên máy ảnh Canon, với thân máy Canon DSLR thông thường có các chế độ đo sáng: (1) Toàn khuôn hình, (2) Khu vực cục bộ, (3) Đo sáng điểm, và (4) Ưu tiên khu vực trung tâm.

*** Lưu ý: Ở đa phần thân máy DSLR Canon, điểm đo sáng không di chuyển đồng thời với điểm căn nét. Trên các thân máy này của Canon, điểm đo sáng luôn nằm ở giữa khuôn hình, cho dù điểm căn nét được di chuyển tới các vị trí khác trong khuôn hình.

BỔ SUNG
Mỗi kiểu ảnh có 01 giá trị phơi sáng (exposure value / EV) – không kể tới chụp HDR ngay trên máy.  Giá trị này được xác lập bởi 3 yếu tố ISO, tốc độ cửa chập và khẩu độ mở của ống kính. Để một bức ảnh đúng sáng (và có ánh sáng đẹp cũng như các hiệu ứng khác), người chụp cần xác định giá trị của 3 yếu tố để tạo ra tổ hợp  giá trị phơi sáng mong muốn cho bức ảnh.

Với các máy ảnh số, đặc biệt máy ảnh DSLR, hệ thống ĐO SÁNG TỰ ĐỘNG giúp người chụp đưa ra giá trị phơi sáng tối ưu theo máy tính toán – xin nhắc lại là theo máy tính toán. Từ đó, để giúp máy tính toán chính xác hơn, người chụp cần hiểu và làm chủ các chế độ đo sáng cũng như các chế độ chụp.

Ngoài các chế độ chụp tự động hoàn toàn, máy ảnh DSLR thông thường có các chế độ chụp sau:
M (Manual): Là chế độ chụp thủ công hoàn toàn. Ở chế độ này, người chụp chủ động quyết định các giá trị của từng yếu tố ISO, tốc độ cửa chập và khẩu độ mở của ống kính và không phụ thuộc nhiều vào cơ chế đo sáng tự động của máy. Mặc dù vậy, ở chế độ này, người chụp vẫn có thể tham khảo “ý kiến” của máy thông qua cơ chế đo sáng tự động được hiển thị trên thước đo sáng. Để biết thêm chi tiết về sử dụng thước đo sáng, mời các bạn đọc bài này: Sử dụng thước đo sáng trên máy ảnh DSLR.
Tv (Speed priority/ Time Value): Là chế độ chụp ưu tiên tốc độ. Ở chế độ này, người chụp chủ động đặt tốc độ cửa chập, máy sẽ điều chỉnh khẩu độ mở của ống kính (theo ISO đang cài đặt) dựa vào cơ chế đo sáng tự động để đưa ra giá trị phơi sáng máy cho là tối ưu. Lưu ý: Ở chế độ này, nếu cài đặt ISO tự động, máy có thể thay đổi giá trị ISO kết hợp với thay đổi khẩu độ mở, cùng như giá trị khẩu độ mở lớn tối đa phụ thuộc vào từng ống kính cụ thể đang sử dụng.
Av (Aperture priority/ Aperture Value): Là chế độ ưu tiên khẩu độ mở. Ở chế độ này, người chụp chủ động đặt khẩu độ mở mong muốn, máy sẽ điều chỉnh tốc độ cửa chập (theo ISO đang cài đặt) dựa vào cơ chế đo sáng tự động để đưa ra giá trị phơi sáng máy cho là tối ưu. Lưu ý: Ở chế độ này, nếu cài đặt ISO tự động, máy có thể thay đổi giá trị ISO kết hợp với thay đổi tốc độ cửa chập.
Như vậy, ngoài chế độ thủ công hoàn toàn (M), giá trị phơi sáng ở tất cả các chế độ khác phụ thuộc vào hệ thống đo sáng tự động của máy ảnh. Vì vậy, sử dụng thành thạo và làm chủ các chế độ đo sáng trên máy là cơ sở quan trọng để tạo ra các bức ảnh có ánh sáng đẹp.

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close