Cách tính năm sản xuất đối với canon ef cũ với số seri gồm chữ và số

Xác định năm sản xuất ống kính canon EF như sau, lấy ví dụ ống kính có mã code sản xuất là UD0419

Thì cách tính như sau:

Kí hiệu:

U: đại diện cho nơi nhà máy sản xuất

D: là năm sản xuất

04: 2 số đầu tiên là tháng sản xuất

19: 2 số cuối là số lô hàng

Như vậy, ta sẽ ống kính trên được xác định năm sản xuất ống kính canon EF là năm 1989, từ 2008 canon chuyển cách ghi seri bằng dãy 10 số

 Canon Year Codes

A 1960 1986 2012
B 1961 1987 2013
C 1962 1988 2014
D 1963 1989 2015
E 1964 1990 2016
F 1965 1991 2017
G 1966 1992 2018
H 1967 1993 2019
I 1968 1994 2020
J 1969 1995 2021
K 1970 1996 2022
L 1971 1997 2023
M 1972 1998 2024
N 1973 1999 2025
O 1974 2000 2026
P 1975 2001 2027
Q 1976 2002 2028
R 1977 2003 2029
S 1978 2004 2030
T 1979 2005 2031
U 1980 2006 2032
V 1981 2007 2033
W 1982 2008 2034
X 1983 2009 2035
Y 1984 2010 2036
Z 1985 2011 2037

Cách tính năm sản xuất đối với canon ef mới với số seri gồm 10 số

Cách tính năm sản xuất đối với canon ef mới với số seri gồm 10 số

Cách tính như sau:

  • 2 số đầu là tháng và năm sản xuất
  • Số tiếp theo là số lô hàng
  • 7 số còn lại là số seri thực của thiết bị

Bảng tra số tháng năm sản xuất của ống kính canon ef mới

                                                                Canon Date Codes (by Series)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
January 38 50 62 74 86 01 13 25 37 49 61 73 85 97 09 21 33 45 57
February 39 51 63 75 87 02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58
March 40 52 64 76 88 03 15 27 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59
April 41 53 65 77 89 04 16 28 40 52 64 76 88 00 12 24 36 48 60
May 42 54 66 78 90 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61
June 43 55 67 79 91 06 18 30 42 54 66 78 90 02 14 26 38 50 62
July 44 56 68 80 92 07 19 31 43 55 67 79 91 03 15 27 39 51 63
August 45 57 69 81 93 08 20 32 44 56 68 80 92 04 16 28 40 52 64
September 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 05 17 29 41 53 65
October 47 59 71 83 95 10 22 34 46 58 70 82 94 06 18 30 42 54 66
November 48 60 72 84 96 11 23 35 47 59 71 83 95 07 19 31 43 55 67
December 49 61 73 85 97 12 24 36 48 60 72 84 96 08 20 32 44 56 68

 

Công Đình

Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close