Motion Shot trên các máy Sony hỗ trợ việc chụp liên tiếp chuyển động và ghép lại thành 1 hình ảnh, Background không thay đổi, vật thể chuyển động được nhân lên nhiều lần trong một bức ảnh

Cách chụp

  1. Vào MENU → [Application] → [Motion Shot].
  2. Vào MENU → [Application Settings] chọn chế độ chụp LIÊN TỤC  ( continuous shooting speed )
  3. Bấm nút chụp và giữ + không di chuyển máy để bắt toàn bộ chuyển động, khi bắt xong , thả nút chụp để máy xử lý
  4. Chọn hiệu ứng cho phép bởi phần mềm Motion Shot . ( Toàn bộ các ảnh chụp chuyển động đều được giữ lại , ngoài ra 1 ảnh ghép sẽ được tạo thành ) Màn hình chỉnh các hiệu ứng của phần mềm Motion Shot
 • Bảng các hiệu ứng
 • Đặc tả
 • Effect ( Hiệu ứng )
 • Chọn mục [Fade-in], [Fade-out] or [OFF].
 • [OFF] – Tắt – Vật thể rõ nét từ đầu tới cuối – không bị làm mờ
[Fade In] – Vật thể Rõ nét ở cuối chuyển động, mờ ở đầu chuyển động [Fade Out] – Vật thể rõ nét ở đầu chuyển động, mờ ở cuối chuyển động
 • Image Layering Direction ( Hướng chồng hình )
 • Chọn hướng chồng hình, cụ thể là máy sẽ chồng các hình chụp sau lên hình chụp trước hay ngược lại
[Layer to Foreground] [Layer to Background]
 • Start Point/End Point ( Chọn điểm đầu và điểm cuối )
 • Chọn khung hình đầu tiên và khuôn hình cuối cùng để phần mềm sẽ ghép từ SP đến EP
 • Number of Layering Images
 • ( Số lượng các khuôn hình )
 • Chọn số lượng khuôn hình để phần mềm ghép lại
 • Layering Compensation
 • (Ghép các hình ảnh giảm độ sai lệch )
 • Bình thường để Auto , nếu nhìn không thật có thể Set OFF

5 – Sau khi chọn xong các tính năng để chồng hình ( Chú ý nhìn lại hình ảnh máy ghép lại ) – Bấm nút Center để Save lại hình ảnh vừa ghép

Để thoát khỏi phần mềm [Motion Shot] menu, Chọn [Menu] – [EXIT] → [Exit Application]*.

Chú ý !!

 • Không chụp được ảnh RAW qua phần mềm
 • Máy lưu lại cả hình ảnh từng chuyển động và hình ảnh đã ghép lại
 • Nếu bạn rút pin tháo thẻ khi chưa save lại thì máy sẽ không lưu toàn bộ ảnh đã chụp = phần mềm
 • If some of the continuously shot images are deleted, and if there are three or fewer remaining continuously shot images, the Motion Shot image may not be overlaid properly.
 • Chụp = Tripod sẽ cho chất lượng chông hình chuẩn hơn , Background chuẩn nhất
Hãy thích và chia sẽ nhé:
Pin Share
Công Đình Photography

Công Đình Photography

Công Đình Photography Freelance Đà Nẵng Phone: 0904.442.330 Nhận chụp ảnh cưới hỏi, phóng sự, chân dung, sự kiện
Close